Προμήθεια μίας δίτονης πλαστικής δεξαμενής εξωτερικού χώρου ( για νερό)

Στοιχεία Προκήρυξης