«Προμήθεια  μηχανής βιβλιοδεσίας και ραφιών αποθήκευσης για το  ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ “ΠΕΡΙΒΟΛΙ”»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

30/10/2023

Προυπολογισμός:

798,03