Προμήθεια μοκετών για τις δομές του Δήμου ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ «ΠΕΡΙΒΟΛΙ» και ΚΔΑΠ Καρδαμύλων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

08/12/2020

Προυπολογισμός:

1.150,61 €