«Προμήθεια μοκετών για το ΚΔΑΠ  ΑΜΕΑ  «ΠΕΡΙΒΟΛΙ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

09/07/2024

Προυπολογισμός:

574,94