Προμήθεια μουσικών οργάνων για τη δημιουργική απασχόληση των ωφελούμενων του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Χίου Ά Βάρδια «ΠΕΡΙΒΟΛΙ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

03/06/2024

Προυπολογισμός:

1.355,50