«Προμήθεια  μουσικών οργάνων και λοιπών ειδών μουσικής για το  ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ “ΠΕΡΙΒΟΛΙ”»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

30/10/2023

Προυπολογισμός:

1.245,25