Προμήθεια οχημάτων Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού για τις ανάγκες του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

03/07/2023
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

169.999,05