Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών (Επαναληπτικός)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

17/12/2015

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

17/12/2015
και ώρα: 10:00 έως 10:30 π.μ.