«Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής χρονομέτρησης (Photo Finish) για τις ανάγκες του σταδίου Χίου» (ΕΠΕΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

02/10/2023
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

50.778,00 €