Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για τη δημιουργική απασχόληση των ωφελούμενων του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

06/11/2023

Προυπολογισμός:

987,01