Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για τη δομή  ΚΔΑΠ  ΑΜΕΑ  «ΠΕΡΙΒΟΛΙ» α βάρδια

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

03/06/2024

Προυπολογισμός:

3930