Προμήθεια παιδαγωγικού αισθητηριακού υλικού για το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ “ΠΕΡΙΒΟΛΙ” Δήμου Χίου

                                                                                             

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

28/05/2024

Προυπολογισμός:

1.663,80