Προμήθεια παιδαγωγικού αισθητηριακού υλικού για το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ «ΠΕΡΙΒΟΛΙ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

10/06/2024

Προυπολογισμός:

1663,80