«Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Δομών του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α.Π. Δ. Χίου».

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

03/12/2021

Προυπολογισμός:

23.634,00