Προμήθεια ψυγείων για τις ανάγκες της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

12/08/2021

Προυπολογισμός:

409,50