Προμήθεια ψυγείων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

09/06/2023

Προυπολογισμός:

1069,38