«Προμήθεια σε φυλλάδια, αφίσες, διαφημιστικό banner και μπρελόκ για την δικτύωση και δημοσιότητα του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

29/09/2022

Προυπολογισμός:

920,00 €