Προμήθεια σε φυλλάδια & αφίσες για την δικτύωση και  δημοσιότητα του Κέντρου Κοινότητας Δ. Χίου