Προμήθεια  σκάλας αλουμινίου για τις ανάγκες του Κοινωνικού  Παντοπωλείου Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης