Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

25/11/2019

Προυπολογισμός:

1.999,06 €