Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

19/11/2020

Προυπολογισμός:

3.999,21 €