Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

02/12/2020

Προυπολογισμός:

3.999,21 ευρώ