Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

27/11/2017
και ώρα: 10:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

2.229,05 €