«Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων του Δήμου Χίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

04/09/2023
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

46.499,95 €