«Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού πρόληψης πυρκαγιών – επιτήρησης δασών» (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

14/03/2022
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

149.994,00 €