Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων για τις ανάγκες των εκπαιδευτηρίων του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

17/10/2017

Προυπολογισμός:

7.113,60 €