Προμήθεια θερμομονωτικών καλυμμάτων για τη μικρή και μεγάλη κολυμβητική δεξαμενή του Ιωνικού Κολυμβητηρίου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης