Προμήθεια θερμομονωτικών καλυμμάτων για τη μικρή και μεγάλη κολυμβητική δεξαμενή του Ιωνικού κολυμβητηρίου Χίου (Επαναληπτικός)

Στοιχεία Προκήρυξης