Προμήθεια θερμοπομπού για τις ανάγκες θέρμανσης του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

11/02/2020

Προυπολογισμός:

117 €