Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου

Στοιχεία Προκήρυξης

Πληροφορίες:

έως τις 11:30 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία:

26/10/2015