«Προμήθεια & τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων υφιστάμενων παιδικών χαρών»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

19/06/2023
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

110.000,00