«Προμήθεια & τοποθέτηση πολυκαρβονικού φύλλου για δημοτική στάση λεωφορείου ».

Στοιχεία Προκήρυξης