Προμήθεια του ΚΑΠΗ για την ημερήσια εκδρομή στον Αγ. Γεώργιο Συκούση

Στοιχεία Προκήρυξης