Προμήθεια τροφής για τα παγώνια που φιλοξενούνται εντός του Δημοτικού Κήπου

Στοιχεία Προκήρυξης

Πληροφορίες:

έως τις 11:30 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία:

22/03/2016