Προμήθεια τροφών και κτηνιατρικού υλικού για  αδέσποτα ζώα έτους 2023