«Προμήθεια τροφών και κτηνιατρικού υλικού για  αδέσποτα ζώα έτους 2023» (ΟΜΑΔΑ 3)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

07/03/2023

Προυπολογισμός:

2.044,41