«Προμήθεια τροφών και κτηνιατρικού υλικού για  αδέσποτα ζώα έτους 2023» (ΟΜΑΔΑ 3) ΜΑΤΑΙΩΣΗ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

28/02/2023

Προυπολογισμός:

1.330,68