Προμήθεια τροφών και κτηνιατρικού υλικού για  αδέσποτα ζώα έτους 2023

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/02/2023

Προυπολογισμός:

25.000,00