Προμήθεια τροφών και κτηνιατρικού υλικού αδέσποτων ζώων έτους 2019

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

10/04/2019

Προυπολογισμός:

10.000,00 ευρώ