«Προμήθεια τζαμιών Plexiglass για αντικατάσταση των σπασμένων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

11/03/2021

Προυπολογισμός:

210,60 €