«Προμήθεια βιβλίων με θεματολογία σχετική με την επιστήμη της  ψυχολογίας και την ψυχική υγεία για τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

23/10/2023

Προυπολογισμός:

482,00