Προμήθεια χλοοτάπητα γηπέδων Αγίου Γεωργίου Συκούση και Θυμιανών Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

23/05/2022
και ώρα: 17:00 Μ.Μ

Προυπολογισμός:

546.848,64 €