Προμήθεια  ξυλείας (κόντρα πλακέ θαλάσσης), για το εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης   του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ «ΠΕΡΙΒΟΛΙ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

29/03/2023

Προυπολογισμός:

188,00