«Προμήθεια υγειονομικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» για τα Τμήματα Β, Γ και Ε

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

26/07/2022

Προυπολογισμός:

20.328,05 €