«Προμήθεια υλικών χειροτεχνίας και ειδών βιβλιοπωλείου για τη δημιουργική απασχόληση των ωφελούμενων του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Χίου Β’ Βάρδια «ΠΕΡΙΒΟΛΙ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

07/11/2023

Προυπολογισμός:

1.999,99