«Προμήθεια υλικών χειροτεχνίας και ειδών βιβλιοπωλείου για το εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου «ΠΕΡΙΒΟΛΙ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

24/04/2023

Προυπολογισμός:

1.746,02€