Προμήθεια υλικών χειροτεχνίας και ειδών βιβλιοπωλείου για το ΚΔΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

24/05/2024

Προυπολογισμός:

2.716,27