«Προμήθεια υλικών  χειροτεχνίας και ειδών βιβλιοπωλείου  του ΚΔΑΠ Καρδαμύλων »

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

30/10/2023

Προυπολογισμός:

1.210,33