«Προμήθεια υλικών εργαστηρίου για τη δομή ΚΔΑΠ Καρδαμύλων “ΣYΝΕΡΓΕΙΟ’’».

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

25/10/2023

Προυπολογισμός:

661,17