Προμήθεια υλικών εργαστηρίου για τη δομή ΚΔΑΠ Καρδαμύλων